က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဗဟုသုတ၊ လိင္မႈကိစၥ၊ ေရာဂါမ်ားအေၾကာင္း၊ ေလ့လာေတြ႔႐ွိခ်က္မ်ား၊အစားအေသာက္နွင့္ လူေနမႈဘဝမ်ား

ဤဘေလာဂ့္ဆိုဒ္သည္ ဆိုင္မြန္စာၾကည့္ဆိုဒ္၏ ပရိတ္သတ္မ်ား တက္ေရာက္ ဖတ္႐ႈျခင္း လြယ္ကူျမန္ဆန္ ေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ ထပ္မံတိုးထားေသာ ဆိုဒ္ပြား တစ္ခုသာ ျဖစ္ပါသည္။

Wednesday, April 13, 2016

ေဆးလိပ္ စြဲလမ္းသူမ်ား၏ ခႏၶာကုိယ္ အတြင္းရွိ နီကုိတင္းဓာတ္ ပ်က္ျပယ္ေစႏုိင္ေသာ ထိပ္တန္း အစားအစာ (၁၀) မ်ဳိး
ကမၻာ တစ္ဝန္းတြင္ စီးကရက္ကို စြဲၿမဲစြာ ေသာက္သံုးေလ့ ရွိသူ မ်ားႏွင့္ ေဆးလိပ္ စြဲလမ္း နွစ္ၿခိဳက္ေလ့ ရွိသူမ်ားတြင္ နီကိုတင္း ကဲ့သို႔ေသာ ဓာတုေဗဒ ပစၥၥည္းမ်ား ပါဝင္ေလ့ ရွိသည့္ အတြက္ ျဖတ္ဖို႔ရန္ ခက္ခဲေလ့ ရွိၾကသည္ဟု ဆိုသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက လူသားတို႕တြင္ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသား မ်ားတြင္ နီကိုတင္း ပါသည့္ စီးကရက္ကိုႏွစ္ၿခိဳက္စြာ ေသာက္သံုးေလ့ရွိခဲ့ၾကၿပီး ယေန႕ထိ တိုင္ေအာင္ပင္ ေသာက္သံုးေနဆဲျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ျမင္ၾကရ သည္။

အဆိုပါ နီကိုတင္းဓာတ္သည္ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းရွိ ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ေနလ်က္ရွိေသာ ေသြးေၾကာမ်ားကို ပိုမိုႏိုးၾကားတက္ၾ<ြကလာေစရန္အတြက္ လံႈ႕ေဆာ္ေပး႐ံုသာမက အာ႐ံုေၾကာမ်ားပိတ္ေစႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ၾ<ြကက္သားမ်ားက်ဳံ႕ေစ ႏိုင္စြမ္းရွိေၾကာင္းကိုလည္း ခံစားရေလ့ရွိၾကသည္ဟု သိရသည္။ နီကိုတင္းဓာတ္ကို ေဆးရြက္ႀကီးအပင္မွ ထုတ္လုပ္ရရွိကာ စြဲၿမဲစြာ သံုးစြဲေလ့ရွိသူမ်ားတြင္ ႏွလံုးခုန္ျမန္ေစျခင္း၊ ေသြးတိုးႏႈန္းျမန္ဆန္ေစ ျခင္းႏွင့္ ေလသင္တုန္း ျဖတ္ေစႏိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ားကိုပါ ျဖစ္ေစႏိုင္ သည့္ အစြမ္းသတိၱတို႔ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၁ဝ စုႏွစ္ မ်ားကတည္းက ကမၻာတစ္ဝန္းတြင္ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးျခင္းကို တားျမစ္ ပိတ္ပင္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးသတိေပးခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္းႏွင့္ ေဆးသိပံၸ ပညာရွင္မ်ားဘက္မွ နီကိုတင္းဓာတ္ေၾကာင့္ လူသားတို႕၏ က်န္းမာေရး ကို မည္ကဲ့သို႕က်ဆင္းေလ့ရွိသည့္ သတိေပးခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ထားခဲ့ ေသာ္လည္း လူတို႕အေနျဖင့္ အဆိုပါ နီိကိုတင္းပါသည့္ စီးကရက္၊ ေဆးရြက္ ႀကီးႏွင့္ ေဆးလိပ္မ်ားကို ယေန႔တိုင္ေအာင္ ႏွစ္ၿခိဳက္စြာ ေသာက္သံုးလ်က္ ပင္ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ၾကရမည္ပင္ျဖစ္သည္။ ေဆးရြက္ႀကီးကို ဝါးစားျခင္း(သို႔မဟုတ္) ၾကာရွည္စြာငံုထားျခင္းမ်ား ကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသူမ်ားတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးေလ့ရွိသူမ်ားထက္ ခႏၶၶာကိုယ္အတြင္းသို႕ စိမ့္ဝင္မႈ နည္းပါးေသာ္လည္း ေသြးေၾကာမ်ား အတြင္း သို႔ နီကိုတင္းဓာတုပစၥည္းဓာတ္မ်ားက ေပ်ာ္ဝင္ၿမဲပင္ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ အကယ္၍ စီးကရက္ကို စြဲၿမဲစြာေသာက္သံုးေလ့ရွိသူမ်ားအတြက္ ခႏၶၶာ ကိုယ္တြင္းသို႔ နီကိုတင္းဓာတ္စိမ့္ဝင္ပ်ံ႕ႏွံ႕မႈမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ေစလိုပါက ေအာက္ပါအစားအစာ ထိပ္တန္း စာရင္းဝင္ ၁ဝ မ်ိဳးတို႔ကို ပံုမွန္စားသံုး ေပးျခင္းျဖင့္ ကိုယ္တြင္းတြင္ ကိန္းေအာင္းေနေသာ နီကိုတင္းကို ေခ်ဖ်က္ ေပးသြားႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေဆးသိပၸံပညာရွင္မ်ားဘက္မွ အႀကံျပဳ ထား ေၾကာင္း သိရသည္။ (၁) ဘ႐ိုကိုလီ
ဘ႐ိုကိုလီတြင္ ဗီတာမင္ဘီဖိုက္ႏွင့္ စီတို႔ပါဝင္သည့္အတြက္ ခႏၶာ ကိုယ္တြင္းရွိ ကိန္းေအာင္းေနေသာ နီကိုတင္းဓာတ္ကို ေခ်ဖ်က္ေပးႏိုင္ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ဗီတာမင္ဘီသည္ ခႏၶာကိုယ္တြင္းရွိ လုပ္ငန္း ေဆာင္တာတို႔တြင္ မ်ားစြာအေရးပါလ်က္ရွိကာ ယင္းဗီတာမင္ခ်ဳိ႕ယြင္းပါက လူကို လန္းဆန္းေစမႈ ပ်က္ပ်ယ္ေလ့ရွိသည့္အတြက္ ဘ႐ိုကိုလီကို ပံုမွန္ ခ်က္ျပဳတ္စားသံုးေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳထားသည္။

ဘ႐ိုကိုလီ မွ ဗီတာမင္စီဓာတ္ကိုပါ ျဖည့္တင္းေပးႏိုင္သည့္အတြက္ ခႏၶၶာကိုယ္တြင္းရွိ ဇီဝကမၼျဖစ္စဥ္ကို ထိန္းညႇိေပးႏိုင္ၿပီး အဆုတ္ထိခိုက္မႈကိုလည္း ကာကြယ္ ေပးႏိုင္သည္ဟု သိရသည္။ ဘ႐ိုကိုလီတြင္ NRF2 ဗီဇရင္းျမစ္ ပါဝင္သည့္အတြက္ အဆုတ္တြင္းရွိ ေသြးေၾကာအမွ်င္မ်ားႏွင့္ ဆဲလ္မ်ား စြာကို နီကိုတင္းတိုက္ခိုက္မႈမွ ခုခံကာကြယ္ႏိုင္စြမ္း ရွိေၾကာင္း
ေဖာ္ျပထား သည္။

(၂) လိေမၼၼာ္သီး
နီကိုတင္းသည္ ခႏၶာကိုယ္တြင္းကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာ ဗီတာမင္စီ ဓာတ္မ်ားေလ်ာ့က်ေစႏိုင္သည့္ အစြမ္းရွိျခင္းေၾကာင့္ လိေမၼာ္သီးကဲ့သို႔ အခ်ဥ္ ဓာတ္ပါေသာအသီးမ်ားကို ပံုမွန္စားသံုးေပးျခင္းအားျဖင့္ ကိုယ္ခံစြမ္းအားကို ျဖည့္တင္းေပးႏိုင္ၿပီး ခံႏိုင္ရည္ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္သည္။ စီးကရက္ကို ႏွစ္ၿခိဳက္ စြာေသာက္သံုးေလ့ရွိသူမ်ားတြင္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္းႏွင့္ စိတ္တို တတ္သည့္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ေပၚခံစားရေလ့ရွိသည့္အတြက္ ဗီတာမင္စီျပည့္ဝ စြာပါဝင္ေသာ လိေမၼာ္သီးကို စားသံုးေပးျခင္းအားျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္ျပန္လည္ လန္းဆန္းမႈ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္ဟု ဆိုထားသည္။

(၃) ဟင္းႏုနယ္
ဟင္းႏုနယ္တြင္ ဗီတာမင္ေကႏွင့္ ဗီတာမင္ေအ အပါအဝင္ အမွ်င္ဓာတ္ ရွိၿပီး ေဖာလစ္အက္စစ္ (သို႔) ဗီတာမင္ ဘီႏုိင္းတို႔လည္း ပါဝင္သည့္အတြက္ နီကိုတင္းကဲ့သို႔ေသာ အဆိပ္အေတာက္မ်ားကို ဖယ္ရွားပစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရ သည္။ နီကိုတင္းေၾကာင့္ အိပ္ခ်ိန္ပံုမွန္မရွိဘဲ က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈကို ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည္။ ေဖာလစ္အက္စစ္ဓာတ္သည္ နီကိုတင္းဓာတ္ တိုက္ဖ်က္ ေရးတြင္ အသံုးဝင္ေလ့ရွိၿပီး ေရာဂါလကၡဏာရပ္မ်ားကို ေလ်ာ့က်သြားေစ႐ံု သာမကဘဲ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ စိတ္လႈပ္ရွားခံစားမႈတို႔ကို ေကာင္းစြာ ထိန္းညိႇေပးႏိုင္သည့္ အစြမ္းသတိၱရွိသည္ဟု အႀကံျပဳထားသည္။

(၄) ခ်င္း
ခ်င္းသည္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းႏွင့္ နီကိုတင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚတတ္ ေသာ ေရာဂါလကၡဏာရပ္မ်ားကို တိုက္ဖ်က္ေပးႏိုင္သည့္ အစြမ္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ခ်င္းအစိမ္းကို ငံုေပးျခင္းအားျဖင့္လည္း နီကိုတင္းဓာတ္ ရခ်င္သည့္ဆႏၵကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးႏိုင္ျခင္းသာမက ဝၿဖိဳးေသာ ခႏၶာကိုယ္ကို လည္း ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္သည္ဟု ဆိုထားသည္။ ထို႔အျပင္ နီကိုတင္းေၾကာင့္ ေသြးေၾကာမ်ားအတြင္းရွိ အဆိပ္အေတာက္တို႔ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည့္ အစြမ္း သတိၱတို႔ႏွင့္ျပည့္ဝေၾကာင္းကိုလည္း အႀကံျပဳေပးထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

(၆) လီမြန္
ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးျခင္းေၾကာင့္ အေရျပားရွိဆဲလ္မ်ားႏွင့္ ေခြၽးေပါက္ မ်ား ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္အတူ ကိုယ္ခႏၶာစြမ္းအားကို ခံႏိုင္ရည္ျမႇင့္တင္ရန္ လီမြန္အသီးတြင္ နီကိုတင္းကို တိုက္ဖ်က္ႏိုင္သည့္အစြမ္းရွိေၾကာင္း သိရ သည့္အတြက္ လူတို႔ကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစႏိုင္သည္ဟု အႀကံျပဳထား သည္ကိုေတြ႕ရွိရသည္။ လီမြန္တြင္ပါဝင္ေသာ ဗီတာမင္စီႏွင့္ အခ်ဥ္ဓာတ္ တို႔မွတစ္ဆင့္ နီကိုတင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပြားေသာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကို လ်င္ျမန္ စြာတိုက္ခိုက္ႏိုင္ၿပီး လူ႔အေရျပားမ်ားကို ျပန္လည္အစားထိုးေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ကာ က်န္းမာေစႏိုင္သည့္ အစြမ္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

(၇) ခါၾကက္ဥ
ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ေဆးလိပ္ပံုမွန္ေသာက္သံုးသူမ်ားတြင္ ဗီတာမင္ေအ ႏွင့္ စီတို႔ ပ်က္စီးေစေလ့ရွိကာ အာ႐ံုေၾကာဆဲလ္မ်ားပ်က္စီးျခင္း၊ ေသြး လည္ပတ္မႈႏႈန္းပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ဦးေႏွာက္၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား ပ်က္စီးေစႏိုင္ျခင္းတို႕ကို ခံစားရေလ့ရွိၾကသည္။

ခါၾကက္ဥကို ပံုမွန္စားသံုး ေပးျခင္းအားျဖင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးသြားေသာ ဗီတာမင္ေအ ၊ စီ ႏွင့္ ေကတို႕ကို ျပန္လည္ျဖည့္စြမ္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးသည့္ ခႏၶာ ကိုယ္ကို သဘာဝအေလ်ာက္ ခုခံႏိုင္မည္ျဖစ္ျပီး အင္အားျပည့္ေစႏိုင္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳထားသည္။

(၈) အနီေရာင္တလည္းသီး
ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးသည့္ဒဏ္ေၾကာင့္ ႏွလံုးခုန္ျမန္ဆန္ျခင္း၊ ေသြးတိုးျခင္း၊ ေသြးေၾကာထဲသို႔ ေရာက္ရွိရမည့္ ေအာက္ဆီဂ်င္ပမာဏ ေလ်ာ့က်ေစျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚသည့္ လကၡဏာရပ္မ်ားကို တလည္းသီး အနီေရာင္ ျဖည့္စြက္စားသံုးေပးျခင္းအားျဖင့္ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ေစ ႏိုင္ေၾကာင္း အႀကံျပဳထားသည္။ ယင္းတလည္းသီးကို စားသံုးေပးျခင္း အားျဖင့္ အနီေရာင္ေသြးဆဲလ္မ်ားကို ပိုမိုထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ ေသြးလည္ပတ္မႈအားကိုလည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ သည္ဟုလည္း သိရသည္။

ဘာသာျပန္-ေကသြယ္

Originally published at - https://www.facebook.com/MYANMAALINNNEWS


No comments:

Post a Comment